Tjenester

Trådløse- og kablede nettverksløsninger

Dette er kjernevirksomheten vår. Vi kan forbedre funksjonaliteten for nettverkstrafikken i ditt lokale nettverk og gjennom fordeling av ressurser i ditt trådløse nettverk og derved bedre brukernes hverdag. Vi kan avdekke elementer som forstyrrer signaler både i kabler og via radiobølger. Vi kan tilby løsninger, for eksempel en brannmur, som gir økt sikkerhet i nettverket ditt mot trusler utenfra. Utstyret vi benytter sier mye om hvilke utfordringer vi kan løse for deg / ditt firma. Vi har spesialkompetanse når det gjelder å fordele tilgjengelige ressurser blant mange brukere. Vi kan sperre for uønskede tjenester – dette er gjerne tjenester som stjeler masse båndbredde – for eksempel fildelingstjenester. Overvåking av trafikken på nettet viser hvor det belastes, slik at det kan legges begrensinger helt ned på brukernivå. Vi kan installere ett eller flere trådløse aksesspunkt for å optimalisere dekningsområdet og signalstyrken. Aksesspunktet kan tilføres strøm via nettkabel og trenger derfor ikke fordyrende eller skjemmende strømuttak med transformator i nærheten.

Skjøting av fiber

Har du vært uheldig under graving eller har du pusset opp og signalet er borte. Er kabelen kappet, og alle skjermene sorte? Kontakt WLAN Bergen din gode venn Vi ordner opp, så du får signalet igjen. Vi strekker og skjøter fiber

Kameraovervåkingssystemer

Vi prosjekterer, leverer, monterer og drifter kameraovervåking fra de små anleggene med et par kamera, til større anlegg med mange kamera. Ønsker du registering av kjøretøy inn og ut av et område, leverer vi systemer med skiltgjennkjenning. Avhengig av antall kamera og bildekvalitet leverer vi lagringssystemer etter dine ønsker og behov. Vi gir deg trygghet, og system du kan ha “i lommen” – med varsling ved bevegelse i gitte områder du ønsker overvåket.

Adgangskontroll

  • Porttelefon
  • Låssystemer
  • Kameraovervåking

El-installasjon og smarte hjem

Radiolink

Hva du bør tenke på ved etablering av radiolink – “Peer to Peer”. Vi beregner om du kan få, og hvilken hastighet du kan oppå ved etablering av radiolink. Mellom hytter, for eksempel. Fra et hus til en hytte – og dele til andre hytter i nærheten.

 

Before setting up, mounting or configuring any wireless links, there are a few questions that you need to ask yourself before going ahead with the installation. Am I doing a PTP (point to point) or PTMP (Point to multi-point) link? Do I have clear line of sight to the other end/s? What equipment do I need to use? Answering these questions will help you plan your links to get the most out of your deployments.

Menu